X
2019-10-25

Podsumowanie XIII sesji Rady Gminy

Wybór ławników, zmiany w komisjach czy stawki dodatków do wynagrodzeń dla nauczycieli, to tylko kilka tematów, którymi zajmowała się podczas XIII sesji Rada Gminy z Ustronia Morskiego. Podczas posiedzenia nie zabrakło także głosów i uwag od mieszkańców reprezentowanych przez sołtysów.

Maria Piątek z sołectwa Gwizd poruszyła kwestię remontu świetlicy, na którą czeka od dawna cała wieś.
Jesteśmy na etapie przygotowania dokumentów do przetargu, całość powinna potrwać końca października. Do marca 2020 roku obiekt powinien być ukończony – informowała Sylwia Halama, zastępca wójta gminy.


Ważnym problemem zgłaszanym przez sołtys Marię Piątek było również doprowadzenie gazu dla mieszkańców z Gwizdu.
To proces, który potrwałby 3 lata i został wyceniony na 80 000 złotych przez spółkę gazowniczą. Warunkiem jest także podpisanie 11 umów na odbiór gazu przez mieszkańców. Czas można skrócić do dwóch lat ale wiązałoby się to z obniżeniem  stawki opłat pobieranych przez gminę za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, na cele nie związane z budową , przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wyjaśniała na sesji Sylwia Halama.

Ostatnim tematem związanym z sołectwem Gwizd był przejazd kolejowy i jego zły stan techniczny.
Padło zapewnienie ze strony urzędu, że odbędzie się ponowna wizja lokalna tego miejsca i usunięcie problemu.

W sprawach drogowych zabierała także głos Sylwia Pluta, sołtys Rusowa. Zwróciła uwagę na zły stan i dewastację drogi gminnej przez firmę budującą drogę S6. Do urzędu wpłynęło pismo  z podpisami mieszkańców, którzy mają problem z przejazdem po drodze.
W tej sprawie Urząd gminy już zdążył zareagować. W środę do firmy Strabag zostało wysłane pismo, w którym gmina żąda  naprawy uszkodzeń – odpowiadała Sylwia Halama, zastępca wójta gminy.

Podczas sesji radni przegłosowali zmiany w uchwale dotyczące stawek wynagrodzeń dla nauczycieli. 

Radni gminy wybrali podczas sesji ławników, na kadencję w latach 2020-2023, w wyniku tajnego głosowania ławnikiem w Sądzie Rejonowym w Kołobrzegu została Bożena Magdalena Sitnik a w Sądzie Okręgowym w Koszalinie Agnieszka Ewelina Pietrzykowska.

W trakcie obrad ustalone zostały nowe składy poszczególnych komisji w Radzie Gminy. Aktualny wykaz dostępny jest na stronie http://ustroniemorskie.esesja.pl/

Na posiedzeniu radni dopytywali również dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji o uszkodzone elementy boiska.
Naprawy powinny zostać zakończone na wiosnę 2020 roku a koszty pokryte będą z ubezpieczenia. Dodatkowo zaplanowany jest remont i przeniesienie ławek, które są zniszczone. Część z nich pojawi się przy kortach tenisowych – informował radnych Zenon Wajgert.

Cały zapis XIII sesji Rady Gminy znajdziecie Państwo na kanale Youtube https://www.youtube.com/watch?v=qVvQSnVZ6Yo

Więcej informacji o pracach Rady można znaleźć na stronie http://ustroniemorskie.esesja.pl/posiedzenia

Czytaj także: