X
2019-10-23

Wywiad z Wójt Bernadetą Borkowską

Wybory samorządowe w całej Polsce odbyły się 21 października 2018 roku. Mieszkańcy gminy Ustronie Morskie postanowili zaufać Bernadecie Borkowskiej, która uzyskała 1120 głosów i prawie 58% poparcia. Taki wynik oznaczał zwycięstwo i objęcie stanowiska Wójta. Od tamtych wydarzeń mija rok. Sprawdzamy co udało się zrobić w gminie i jakie działania zaplanowane są na kolejne miesiące. Zapraszamy na podsumowanie i rozmowę z Wójt Bernadetą Borkowską.

To był trudny rok na objętym przez Panią stanowisku?

To był trudny rok, mimo, że miałam już kontakt z gminą. Byłam przewodniczącą rady, to jednak wybór na stanowisko Wójta oznaczał nowe obowiązki i nowe wyzwania. Musiałam dopasować się do panujących warunków tak aby wszystko zaczęło dobrze funkcjonować.

Czy była Pani zaskoczona tym jak wiele jest do zrobienia a problemy nie zawsze udaje się rozwiązać natychmiastowo?

Na początku wydawało mi się, że zrobię wszystko dużo szybciej. Wiedziałam, że pracy będzie bardzo dużo. Rozpoczynając pracę w urzędzie miałam wizję jak ma wyglądać gmina i co trzeba zrobić. Planów było i jest sporo. Stąd kadencja Wójta trwa pięć lat. Nie wszystko udało się wykonać w pierwszym roku urzędowania. Procedury, w tym także proces inwestycyjny - trwają czasami bardzo długo. Przede mną jeszcze dużo wyzwań i zadań do realizacji, aby zaspokoić wszystkie potrzeby naszych mieszkańców, a tym samym spełnić  dane obietnice wyborcze.

Po pierwszym roku możemy jednak mówić już o kilku sukcesach. W programie wyborczym wskazywała Pani na problemy z komunikacją, czy konieczność budowy i remontów dróg w gminie.

Tak, udało się uzyskać dofinansowanie do przebudowy ulicy Wiejskiej w Ustroniu Morskim, jest to kwota niemal miliona siedmiuset tysięcy złotych. Ten remont był długo wyczekiwany. Gmina pozyskała środki w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Kwota stanowi 50% wysokości kosztów inwestycji. Roboty budowlane obejmą odcinek od ulicy Bolesława Chrobrego do krajowej „11”. Mieszkańcy i turyści zyskają nowe chodniki, miejsca postojowe, odwodnienie i oznakowanie. Zaprojektowano sześć przejść dla pieszych oraz przewidziane zostały trzy progi zwalniające. Rozpoczęcie przewidziane jest na początek 2020 roku. Całość prac musi zakończyć się do połowy przyszłego roku.

Osiemset tysięcy złotych gmina przeznaczyła także na remonty ulicy Targowej, Okrzei i drogę w Kukini. Przy Okrzei sporym problemem były uszkodzone chodniki i asfalt. Nie było miejsc parkingowych. Przebudowa była konieczna w tym miejscu również ze względu na siedzibę ośrodka Klimczok, do którego przyjeżdżają osoby niewidome. W Kukini natomiast remontu z prawdziwego zdarzenia nie było od czasów powojennych. Szutrowa droga nie będzie już problemem.

Wszystkie te działania udaje się wykonać bez zaciągania kredytów, gmina wykonuje prace z własnych środków. Prowadzimy aktywną politykę inwestycyjną a finanse są na stabilnym poziomie.

8 kwietnia podpisałam także umowę na budowę PSZOKu (Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) w Ustroniu Morskim. W punkcie zlokalizowanym przy ul. Kołobrzeskiej w Ustroniu Morskim gromadzone będą odpady komunalne. Wartość umowy z wykonawcą wyniosła prawie milion złotych. Dofinansowanie w 85 % pochodzi  z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. W chwili obecnej trwają prace niezbędne do uruchomienia punktu.

W ramach poprawy komunikacji, gmina uruchomiła dodatkowe połączenie dla mieszkańców Rusowa.

Połączenie swego czasu zostało zaniechane, na tej trasie brakowało zdecydowanie frekwencji. Jednak o popołudniowy kurs mieszkańcy prosili od dawna, pierwsze próbne autobusy ruszyły już w 2018 roku. Potrzebne były jednak stanowcze działania. Postaraliśmy się o dofinansowanie do dodatkowej linii. Dzięki tym staraniom gmina otrzymała z rządowego programu pieniądze na walkę z wykluczeniem komunikacyjnym. Dodatkowy autobus to efekt podpisanej umowy z Wicewojewodą zachodniopomorskim – Markiem Suboczem. Gmina Ustronie Morskie otrzyma w 2019 roku łącznie 4 700 złotych na uruchomienie  autobusu na trasie łączącej Rusowo i Kołobrzeg.

Udało się rozbudować sieć strefy płatnego parkowania na terenie gminy, która obowiązuje w sezonie letnim.

Strefa została poszerzona. Tegoroczny sezon letni to dużo większe wpływy niż rok wcześniej. Gmina, po odjęciu wydatków na ten cel, zyskała w 2019 roku około 135 tysięcy złotych. Na terenie Ustronia Morskiego funkcjonowało  31 parkomatów.  

Czy  udało się utrzymać dochody z opłat lokalnych?

W porównaniu do roku 2018 wpływy z opłaty miejscowej są na podobnym poziomie, opłata za zajęcie pasa drogowego na dzień 30.09. jest blisko 100 tysięcy złotych wyższa niż w roku ubiegłym, a  dochód z opłaty targowej o ponad 70 tysięcy wyższy.

W swoim programie wyborczym mówiła Pani także o działaniach integrujących społeczność gminną. Oprócz imprez w sezonie dla turystów nie zapomniała Pani o mieszkańcach. Po latach udało się zorganizować dożynki w nowej lokalizacji.

Wysłuchaliśmy głosu rolników, którzy podkreślali, że Ustronie Morskie nie jest miejscowością rolniczą. Przenieśliśmy wydarzenie po 23 latach do Rusowa. Mieszkańcy sołectwa byli bardzo zadowoleni. Panowała kameralna atmosfera a na imprezie pojawili się także sąsiedzi z innych gmin. Myślę, że będziemy to kontynuować w przyszłych latach tak aby każdy był zadowolony. W zamian dla Ustronia Morskiego przygotowaliśmy Piknik Lawendowy na zakończenie wakacji. Na pewno jest to też duża zasługa pani Sołtys i Rady Sołeckiej, którzy mocno zaangażowali się w organizację tego wydarzenia.

Zapowiadała Pani również działania usprawniające system edukacji i rekreacji. Wzrost nakładu na szkolnictwo i wyposażenie w placówkach oświatowych.

Najważniejszym do tej pory sukcesem jest uzyskane dofinansowania  z projektu Partnerstwa Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Szkoła w Ustroniu Morskim zyska do 2021 roku blisko 145 000 złotych. Są to środki pozyskane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Kolejne szesnaście tysięcy złotych dołoży urząd gminy. Pieniądze zostaną przekazane na realizację projektu Fabryka Kompetencji Kluczowych i skorzystają z nich głównie uczniowie.  Zaplanowane zostały między innymi zajęcia logopedyczne i te w zakresie myślenia logiczno-matematycznego. Program zakłada również kształcenie różnych kompetencji.

Ważnym elementem projektu są przedmioty przyrodnicze i matematyka ale nauka ma odbywać się w formie eksperymentu. Stąd pomysł zajęć między innymi matematyczno-kulinarnych. Uczniowie odwiedzą także Centrum Naukowe EXPERYMENT w Gdyni, Ogrody Hortulus czy Muzeum w Kołobrzegu. Szkoła z przeznaczonych pieniędzy zakupi długą listę pomocy naukowych i sprzętu.

Program stawia również na rozwój kompetencji cyfrowych. Dzieci będą uczestniczyły w warsztatach z robotyki i programowania. Wszystkie te działania mają na celu przygotować taką ofertę edukacyjną aby była ona dostosowana do współczesnych wymogów rynku pracy.

Projekt Fabryka Kompetencji Kluczowych obejmuje także nauczycieli i ich rozwój. Odbędą się szkolenia zawodowe w zakresie rozwijania u uczniów poszczególnych kompetencji czy nowych metod pracy z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych.

W sumie przedsięwzięcie obejmie 272 uczniów z Ustronia Morskiego.

Z kolejnego projektu skorzystają także świetlice w Rusowie i Ustroniu Morskim.

Głównie zyska świetlica w Rusowie ponieważ tam jest już realizowany projekt. Dofinansowanie pochodzi ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 pn. "Dzieci lubią ogniska". Świetlica wyposażona została w  laptopy, telewizor, nowe krzesła i biurka. Placówka otrzymała dwie kanapy i zestaw regałów, a także stoły szkolne. Fani gier do dyspozycji będą mieli konsolę PS4 i planszówki. Zaplanowane są zajęcia kulinarne, podczas których wykorzystana będzie płyta indukcyjna czy mikrofalówka. Podczas realizacji projektu dzieci wyjadą na minimum dwie wycieczki. Projekt potrwa do 30 czerwca 2022 roku.  Podobne działania realizowane będą w świetlicy w Ustroniu. Możliwe jest to wszystko dzięki współpracy gminy z TPD.

Zakładała Pani także stypendia dla zdolnej młodzieży.

Gmina postanowiła przyznać takie wyróżnienia dla sportowców, na ten cel przeznaczono 7 800 zł . Pomagaliśmy także przy pozyskaniu pieniędzy dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Sokół” . Kwota 15 000 złotych z Ministerstwa Sportu i Turystyki przeznaczona będzie na zajęcia z piłki siatkowej i pływania a także na zakup sprzętu sportowego.

Ważnym elementem kampanii była zapowiedź pozyskiwania środków unijnych, jakie działania zostały podjęte i w jakich aspektach mieszkańcy gminy mogą liczyć na pomoc.

Nowe siłownie zewnętrzne stanęły w Rusowie i Sianożętach. Mieszkańcy obu sołectw zyskali w sumie szesnaście urządzeń a na ten cel przeznaczono prawie 70 000 złotych. Pierwsza do użytku została oddana siłownia w Rusowie. Inwestycja to koszt 38 500 zł a realizacja była możliwa dzięki otrzymanemu dofinansowaniu w wysokości 18.500,00 zł. Środki pochodzą z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w ramach programu pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego na poprawę i modernizację infrastruktury sportowej w 2019r. Siłownia w Sianożętach powstała przy ulicy Kwiatowej obok boiska sportowego. Pieniądze na ten cel w wysokości 10 000 złotych zostały pozyskane w ramach Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty sołeckie 2019”. Dodatkowe 9 366 złotych pochodziło z funduszu sołectwa Sianożęty. Miejsce do aktywnego wypoczynku zostało wyposażone w pięć urządzeń. 

Otrzymaliśmy 15 tysięcy euro z pieniędzy unijnych, które gmina przeznaczy na instalację hot spotów w  miejscach najliczniej odwiedzanych przez mieszkańców i turystów z naszego terenu.

Gmina pomoże także w usuwaniu azbestu i barszczu Sosnowskiego. Mieszkańcy mogą ubiegać się o dofinansowanie do pokrycia kosztów związanych z demontażem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest. Gmina może skorzystać ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Do 15 listopada przyjmowane są zgłoszenia.

 

Natomiast do 30 listopada mieszkańcy gminy mogą składać wypełnione i podpisane formularze, w których zgłoszą swoje nieruchomości do akcji usuwania barszczu Sosnowskiego. Gmina Ustronie Morskie ma zamiar na początku 2020 r., złożyć wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na dofinansowanie na takie właśnie działania.

 

Ponadto złożyliśmy wniosek do Zachodniopomorskiego Programu Antysmogowego, który jest w trakcie oceny. Po jego pozytywnym zatwierdzeniu mieszkańcy będą mieli możliwość wymiany pieców, termomodernizację swoich domów przy wysokim dofinansowaniu, w uproszczonej formule dokumentacyjnej.

„Planowanie z mieszkańcami” – to pieniądze pozyskane na działania polegające  na wdrożeniu procesów partycypacji społecznej połączone z edukacją mieszkańców w zakresie zasad planowania przestrzennego w gminie. Opracowany, w ramach projektu grantowego, Indywidualny Plan Konsultacji obejmie pogłębione konsultacje społeczne planu zagospodarowania przestrzennego. Konsultacje będą wykraczały poza wymogi nakładane na gminę i na tym najbardziej mi zależało, aby wyjść do mieszkańców i z nimi rozmawiać.

Wsparcie również dla rolników

 

Zapraszamy także rolników, którym możemy pomóc w ramach ogólnopolskiego programu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W związku z powyższym rolnicy z terenu gminy Ustronie Morskie zainteresowani udziałem w programie proszeni są o wypełnienie ankiety dotyczącej ilości odpadów, która ułatwi oszacowanie wysokości kosztów przy składaniu wniosku.

I chcących zadbać o ekologię

Urzędnicy udzielają porad i wspierają mieszkańców przy wypełnianiu wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Czyste Powietrze. Nie trzeba już jeździć do Koszalina. Pracownicy pomogą załatwić formalności w urzędzie. Udzielamy informacji jak złożyć wniosek, sprawdzamy jego poprawność i doradzamy we wszystkich kwestiach rządowego programu Czyste Powietrze. Do tej pory aby ubiegać się o dodatkowe wsparcie finansowe należało zrobić to przez Internet lub udać się do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie z oddziałem w Koszalinie.

Ważna jest także sama komunikacja z mieszkańcami gminy, usprawniła Pani przepływ informacji pomiędzy urzędem a społecznością lokalną.

Jestem otwarta na rozmowy i spotkania z mieszkańcami. Zawsze staram się pomóc i wysłuchać. Wydaliśmy biuletyn kwartalny, aby informować mieszkańców o tym co dzieje się na terenie gminy. Myślę, że po zakończeniu roku mojego urzędowania i roku kalendarzowego zrobimy kolejne podsumowanie. Pokażemy gdzie nasze działania idą w dobrym kierunku a gdzie czeka nas jeszcze sporo pracy.

Biorę udział we wszystkich zebraniach sołeckich – przy wyborze sołtysa, później w związku ze zmianą odpłatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przy wyborze zadań do realizacji ze środków funduszu sołeckiego. Podczas tych spotkań miałam okazję wysłuchać opinii, poznać wnioski i pomysły mieszkańców na różne tematy dotyczące spraw całej gminy, jak i dotyczących spraw sołeckich. Jest to cenna wiedza, którą postaram się wykorzystać w mojej dalszej pracy, w ciągłym podnoszeniu standardów życia mieszkańców i poprawianiu funkcjonowania instytucji gminnych.

W naszej gminie w budżecie wyodrębniono  Fundusz Sołecki, który  jest swoistym funduszem obywatelskim. Mieszkańcy decydują jak zostanie rozdysponowany, które ich zdaniem inwestycje  są najpilniejsze do realizacji w ich miejscowościach. To demokratyczny proces podejmowania decyzji, w którym bezpośrednio uczestniczą mieszkańcy sołectwa, na równych prawach.

Przed gminą trudne zadanie, czyli uchwalenie budżetu na 2020 rok. Nie zawsze udaje się spełnić wszystkie obietnice i założenia.

Jest to bardzo trudny okres, chciałabym uwzględnić wszystkie złożone wnioski. Jednakże jest ich bardzo dużo i przewyższają możliwości budżetowe.  Dlatego też musimy je rozłożyć na poszczególne lata. Będę się jednak starała aby te najważniejsze znalazły się w przyszłorocznym budżecie. A na te pozostałe będziemy pozyskiwać dofinansowania zewnętrzne.

Co czeka Panią i Urząd w kolejnych miesiącach? Jaki to będzie rok?

Jestem przekonana, że będzie to lepszy rok i trochę lżejszy niż obecny. Z czego to wynika? Mamy więcej doświadczenia i lepiej znamy się z mieszkańcami. Zrealizowaliśmy te najważniejsze działania, które były niezbędne w ich i naszej ocenie. To będzie też rok pełen inwestycji, które są przez wszystkich wyczekiwane.

W tym miejscu chciałabym podziękować radnym i moim współpracownikom, gdyż bez dobrej i mądrej współpracy nie byłoby możliwe zrealizowanie tych wszystkich zadań.

Dziękuję za rozmowę

 

Czytaj także: