X
2019-10-17

Zaproszenie do przetargu - przebudowa ul. Wiejskiej

Do 31 października można składać oferty w ramach przetargu dotyczącego przebudowy ul. Wiejskiej w Ustroniu Morskim. Przypominijmy, że gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości 1 694 126,00 zł. Otrzymane wsparcie finansowe przyznane zostało w ramach Funduszu Dróg Samorządowych i stanowi 50% wysokości kosztów kwalifikowanych inwestycji.

W ramach zadania przebudowana zostanie droga gminna na odcinku od ulicy Bolesława Chrobrego, wzdłuż ulicy Wiejskiej do drogi krajowej nr 11 o długości łącznej 1,27 km. W ramach inwestycji zostaną również wykonane chodniki, pasmo postojowe, odwodnienie i oznakowanie.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.10.2019r. o godz. 10:15 w Urzędzie Gminy w Ustroniu Morskim, ul. Rolna 2, 78-111 Ustronie Morskie, pok. nr 11.

Więcej informacji, niezbędne dokumenty oraz formularze znajdziecie Państwo na stronie

http://bip.ustronie-morskie.pl/index.php?id=117362

 

Czytaj także: