X
2019-10-17

Konsultacje społeczne projektu statutu

Od 24 października rozpoczną się konsultacje społeczne dotyczące projektu statutu gminy Ustronie Morskie. Celem jest zebranie uwag, wniosków i opinii mieszkańców gminy. W konsultacjach mogą wziąć udział osoby stale zamieszkałe na terenie gminy Ustronie Morskie, uprawnione do głosowania.

Projekt statutu gminy Ustronie Morskie dostępny jest - tutaj oraz w Biuletynie Informacji Publicznej wraz z formularzem umożliwiającym wyrażenie opinii.

Wypełnione formularze:

 

Wyniki konsultacji, które potrwają do 19 listopada, zostaną podane do publicznej wiadomości w ciągu 30 dni od daty ich przeprowadzenia poprzez zamieszczenie ich w Biuletynie informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń urzędu gminy.

 

Zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy Ustronie Morskie do udziału w konsultacjach. Każdy głos jest ważny.

 

Statut gminy Ustronie Morskie - pobierz

Formularz - pobierz

 

http://bip.ustronie-morskie.pl/index.php?id=117347

 

Czytaj także: