X
2019-10-16

XIII Sesja Rady Gminy Ustronie Morskie

Uprzejmie zawiadamiamy, iż 24 października 2019 roku (czwartek) zaplanowana jest
XIII Sesja Rady Gminy Ustronie Morskie, która odbędzie się o godz. 8:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy przy ul. Rolnej 2.

Proponowany porządek obrad:  

 1. Sprawy organizacyjne:

 

 1. otwarcie,
 2. stwierdzenie quorum,
 1. Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 19.09.2019r.
 2. Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania uchwał Rady Gminy Ustronie Morskie oraz informacja o przeprowadzonych przetargach – dyskusja.
 3. Głos mieszkanców.
 4. Przedstawienie projektów uchwał:

Druk nr 1 – w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Gminę Ustronie Morski - dyskusja, podjęcie uchwały;

Druk nr 2 - w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę - dyskusja, podjęcie uchwały;

Druk nr 3 uchylający uchwałę w sprawie wyznaczenia linii komunikacyjnej transportu zbiorowego, dla których organizatorem jest Gmina Ustronie Morskie – dyskusja, podjęcie uchwały;

Druk nr 4– w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z operatorem transportu publicznego – dyskusja, podjęcie uchwały;

Druk nr 5 – w sprawie wyboru ławników na kadencję od 2020r. do 2023r. – dyskusja, podjęcie uchwały;

Druk nr 6 - w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ustronie Morskie- dyskusja, podjęcie uchwały;

Druk nr 7 - w sprawie odwołania członka Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ustronie Morskie – dyskusja, podjęcie uchwały;

Druk nr 8– w sprawie odwołania członka komisji Publicznej – dyskusja, podjęcie uchwały

Druk nr 9 - w sprawie powołania członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ustronie Morskie – dyskusja, podjęcie uchwały;

Druk nr 10 - w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ustronie Morskie – dyskusja, podjęcie uchwały;

Druk nr 11 - w sprawie odwołania członka Komisji Budżetu Rady Gminy Ustronie Morskie – dyskusja, podjęcie uchwały;

Druk nr 12 - w sprawie powołania członka Komisji Budżetu Rady Gminy Ustronie Morskie – dyskusja, podjęcie uchwały;

 1. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym - dyskusja.
 2. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym – dyskusja.
 3. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Wolne wnioski.
 6. Zamknięcie sesji.

Czytaj także: