X
2019-10-01

Usuwanie BARSZCZU SOSNOWSKIEGO

W związku z zamiarem złożenia przez Gminę Ustronie Morskie, na początku 2020r., wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem barszczu Sosnowskiego na terenie województwa zachodniopomorskiego, osoby zainteresowane udziałem w projekcie, prosimy o składanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami w terminie do 30 listopada 2019r. Z właścicielami nieruchomości zakwalifikowanych do udziału w realizacji zadania usuwania Barszczu Sosnowskiego, Gmina Ustronie Morskie zawrze pisemne porozumienie regulujące zasady uczestnictwa i finansowania zadania.

Więcej informacji na temat możliwości przystąpienia do zadania można uzyskać telefonicznie pod nr 94 3514180 lub osobiście w Urzędzie Gminy w Ustroniu Morskim, pok. nr 18, w godzinach pracy urzędu.

Wniosek -
na zadanie „Usuwanie barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Ustronie Morskie” tutaj

Czytaj także: