X
2019-09-20

Wizyta byłych funkcjonariuszy WOP

Wójt Gminy spotkała się z grupą absolwentów Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych kierunek WOP. Obecna siedziba Urzędu Gminy przed przyjęciem przez Gminę Ustronie Morskie stanowiła siedzibę m.in. strażnicy Wojska Ochrony Pogranicza i Morskiego Oddziału Straży Granicznej. Goście z Panią Wójt zwiedzili teren i budynek Urzędu, a Pan Leszek Bednarek będący ówczesnym dowódcą strażnicy, zapoznał wszystkich z historią i funkcjonowaniem strażnicy w tamtym czasie. Spotkanie zaaranżował jeden z kolegów, b. mieszkaniec Ustronia Morskiego Julian Rymaszewski.

Czytaj także: