X
2019-09-11

Usuwanie azbestu 2020

Szanowni Mieszkańcy Gminy Ustronie Morskie, w związku z możliwością pozyskania dofinansowania z WFOŚiGW w Szczecinie na realizację zadań z zakresu usuwania azbestu, Gmina Ustronie Morskie przyjmuje zgłoszenia od osób fizycznych, jednostek sektora finansów publicznych, fundacji, kościołów i związków wyznaniowych, wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych oraz Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

 

W celu pozyskania środków należy złożyć wypełniony wniosek do 15 listopada 2019r. bezpośrednio w Urzędzie Gminy w Ustroniu Morskim, ul. Rolna 2, 78-111 Ustronie Morskie, godz. 7.30-15.30, pokój nr 18 lub sekretariat. Wniosek może zostać również wysłany pocztą.

 

Złożone wnioski posłużą do aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest, a następnie do opracowania przez gminę wniosku o dofinansowanie.
Realizacja projektu planowana jest na 2020r. i uzależniona jest od pozyskania przez Gminę dofinansowania z WFOŚiGW.

Warunki udzielenia dotacji:

- Dotacja może zostać przyznana wyłącznie na pokrycie kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. Koszty związane z wykonaniem nowego pokrycia dachowego w całości pokrywa właściciel nieruchomości.

- Dopuszcza się złożenie wniosku na usunięcie azbestu, który został zdemontowany przed ogłoszeniem naboru wniosków.

- W przypadku demontażu azbestu, właściciel nieruchomości, zobowiązany jest do uzyskania dokumentów formalnych umożliwiających jego przeprowadzenie (w zależności od rodzaju nieruchomości i zakresu planowanych działań: pozwolenie na budowę / pozwolenie na rozbiórkę / brak sprzeciwu do zgłoszonych robót budowlanych).

Wszelkich dodatkowych informacji w sprawie realizacji Programu usuwania azbestu udziela:
• Piotr Byczkowiak, pokój nr 18, tel. +48 35 14 180, mail: p.byczkowiak@ustronie-morskie.pl

 

DO POBRANIA WNIOSEK tutaj

Czytaj także: