X
2019-08-29

Dodatkowe połączenie komunikacyjne w Rusowie

Wójt Gminy Ustronie Morskie informuje, że w dniu 28 sierpnia 2019 r. została podpisana umowa z Wicewojewodą Zachodniopomorskim - Markiem Suboczem o dofinansowanie linii komunikacyjnej Ustronie Morskie – Rusowo kurs o godz. 18.25.

W związku z tym, iż problem braku połączeń popołudniowych do miejscowości Rusowo jest faktem wymagającym podjęcia stanowczych działań, Wójt Gminy zdecydowała o ubieganiu się o dofinansowanie dodatkowej linii komunikacyjnej w miejscowości Rusowo.

Warto nadmienić, że w 2019 r. rząd podjął działania zmierzające do poprawy dostępności transportowej terenów poza dużymi aglomeracjami. Podjęta ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1123) pozwoliła na dofinansowanie linii komunikacyjnych nie funkcjonujących od co najmniej 3 miesięcy przed wejściem w życie ustawy powołującej fundusz i na które umowa o świadczenie usług dotyczących publicznego transportu zbiorowego zostanie zawarta po jej wejściu w życie.

Informacja - www.szczecin.uw.gov.pl TUTAJ

 

 

 

Czytaj także: