X
2019-08-01

Klimatyczne Ustronie Morskie

Wczoraj, 31 lipca w ustrońskim amfiteatrze odbył się piknik ekologiczny realizowany w ramach pierwszej edycji ogólnopolskiego projektu WAKACJE Z KLIMATEM. W ramach wydarzenia odbyło się szereg warsztatów m.in. na temat segregacji śmieci i recyklingu, drzew i ich roli w ekosystemie, bioróżnorodności oraz zielonej energii.  W namiotach eksperckich zaprezentowano: solarną pracownię edukacji ekologicznej, rowerowe kino bez prądu, modele wiatraków, turbiny wiatrowe i wodne. Dla najmłodszych uczestników imprezy przygotowano liczne gry i zabawy edukacyjne, dotyczące ekologii i ochrony przyrody, w tym spektakl o tematyce ekologiczno – przyrodniczej. Gościem specjalnym pikniku była popularna lektorka Krystyna Czubówna , która przeczytała fragmenty książek o przyrodzie, a na zakończenie chętnie rozdawała autografy i pozowała do zdjęć.

Celem projektu, dofinansowanego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej było podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw proekologicznych wśród odbiorców imprezy. Projekt  miał również poszerzyć wiedzę z zakresu gospodarki odpadami, energii odnawialnej oraz ochrony środowiska i przyrody.

Info na podstawie materiałów Fundacji "Zatrzymać Czas".

Czytaj także: