X
2019-06-27

Uwaga!

W okresie letnim – lipiec i sierpień odpady selektywne:

- plastik – odbierane będą raz w tygodniu w dniu odbioru odpadów pozostałych po segregacji – dotyczy to wszystkich nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych,

- papier i szkło w nieruchomościach, w których ilość zużytej wody przekracza 1000m3 odbiór odbywał się będzie 2 razy w miesiącu,

-bio odpady w nieruchomościach, w których ilość zużytej wody przekracza 1000m3 odbiór odbywał się będzie raz w tygodniu.

Czytaj także: