X
2019-06-28

X Sesja Rady Gminy Ustronie Morskie

27 czerwca br. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy  odbyła się X sesja Rady Gminy w Ustroniu Morskim. Porządek posiedzenia obejmował m.in. przedstawienie informacji z przygotowania gminy do sezonu letniego 2019 r., sprawozdania wójta gminy z wykonania uchwał oraz informacji o przeprowadzonych przetargach. Radni po raz pierwszy debatowali nad raportem o stanie gminy Ustronie Morskie za 2018 r (dostępny w linku tutaj)  oraz głosowali nad udzieleniem wotum zaufania wójtowi gminy Ustronie Morskie . Uchwałę tę radni podjęli jednogłośnie. Podobnie rzecz miała się z udzieleniem wójtowi absolutorium . Po wysłuchaniu sprawozdań z wykonania budżetu,  opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie oraz wystąpienia Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu za rok 2018, radni głosami 15 „za”  pozytywnie ocenili pracę wójta i jego pracowników. W kolejnej części sesji radni podjęli 14 uchwał (wykaz uchwał w linku tutaj), oraz zapoznali się z protokołem komisji rewizyjnej w sprawie kontroli dotyczącej zasad prowadzenia i rozliczenia pokoi noclegowych przy urzędzie gminy. Sprawozdanie o wynikach ekonomiczno – finansowych za 2018 r. spółki Gminna Energia przedstawił prezes Piotr Byczkowiak. Informację ze swojej działalności w okresie międzysesyjnym przedstawili również: wójt Bernadeta Borkowska i przewodniczący rady Krzysztof Grzywnowicz. Sesję zakończyły interpelacje i zapytania radnych oraz wolne wnioski. Transmisję z obrad można zobaczyć w całości na programie YouTube w linku tutaj.

Czytaj także: