X
2019-06-25

Ustrońscy społecznicy dostali małe granty

Ponad 500 projektów otrzymało wsparcie w ramach tegorocznej edycji Programu „Społecznik 2019 - 2021” organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Po raz pierwszy w historii ustrońskiego samorządu po granty sięgnęły nasze lokalne stowarzyszenia. I to z sukcesem, bo aż 5 z 7 złożonych wniosków o wsparcie przeszło pozytywnie ocenę merytoryczną i formalną. W poniedziałek 24 czerwca, w Urzędzie Miasta Kołobrzeg swoje pierwsze umowy podpisali:

1) Fundacja Pływamy i Ratujemy z Ustronia Morskiego, która otrzymała grant w wysokości 3.800,00 zł na zadanie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy Ustronie Morskie.

2)  Koło Gospodyń Wiejskich w Rusowie (opiekun) wspierający projekt zgłoszony przez grupę nieformalną. Tytuł projektu: Wszyscy jesteśmy artystami czyli twórcza aktywizacja społeczności lokalnej gminy Ustronie Morskie. Otrzymane wsparcie: 4.000,00 zł.

Na liście rezerwowej czekają jeszcze projekty, które mają szanse na dofinansowanie swoich działań  jeszcze w tym roku a są to:

1. Tytuł projektu: Warsztaty ekologiczne pachnące lawendą dla dzieci 

2. Tytuł projektu: Kultywowanie tradycji ludowych w ramach dożynek gminnych w Ustroniu Morskim 

3. Tytuł projektu: Warsztaty terapii lawendowej dla dorosłych 
Kolejne nabory do Programu SPOŁECZNIK  jesienią 2019 r. Zapraszamy zatem wszystkie organizacje pozarządowe, które mają ciekawy pomysł na inicjatywy integrujące mieszkańców naszej gminy  do kontaktu z Referatem Promocji i Rozwoju tel. 94 35 14 189.

 

Czytaj także: