X
2019-06-19

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia dotacji celowej

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia dotacji celowej
z pominięciem procedur otwartego konkursu ofert

                Wójt Gminy Ustronie Morskie informuje o zamiarze udzielenia dotacji celowej dla Stowarzyszenia Sympatyków Gier Fabularnych i Planszowych 2K6, ul. Woj. Polskiego 21A/15, Ustronie Morskie (78-111), NIP – 6711817170, KRS Nr 0000547937, Regon 360994993 na wsparcie  realizacji zadania publicznego w obszarze pn. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej: pt. Organizacja imprezy „Spieczona Ziemia 2225 r.”

                Zadanie publiczne planowane jest do realizacji w terminie 15.08.2019 – 14.10.2019 r., z pominięciem procedur otwartego konkursu ofert (podstawa prawna art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 688 ze zm.).

                 Ewentualne uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie od dnia
19 czerwca do dnia 26 czerwca 2019 r.  w Sekretariacie Urzędu Gminy w Ustroniu Morskim ul. Rolna 2, 78 – 111 Ustronie Morskie, tel. 94 35 15 535, lub u Urszuli Czachorowskiej – kierownik Referatu Promocji i Rozwoju Urzędu Gminy tel. 94 35 14 189, email: turystyka@ustronie-morskie.pl .

Treść oferty – tutaj

Treść ogłoszenia – tutaj

KRS – tutaj

 

Czytaj także: