X
2019-06-13

Zgłoszenie do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Wójt Gminy Ustronie Morskie przedstawia Radzie Gminy Ustronie Morskie w terminie do dnia 31 maja 2019 r. „Raport o stanie Gminy Ustronie Morskie za rok  2018”. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim. W debacie nad raportem o stanie Gminy Ustronie Morskie za rok 2018 zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do Przewodniczącego Rady Gminy Ustronie Morskie. Zgodnie z ust. 8 art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym „Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.” Sesja, na której zostanie przedstawiony raport o stanie Gminy Ustronie Morskie odbędzie się w dniu 27 czerwca 2019 r. W związku z tym zgłoszenia udziału w debacie przyjmowane będą już od 17 czerwca do 26 czerwca 2019 r. w godz. 7.30 – 15.30 w Urzędzie Gminy w Ustroniu Morskim ul. Rolna 2, pok. nr 2 (parter).

Formularz zgłoszenia do debaty można pobrać:

- ze strony internetowej Urzędu Gminy w Ustroniu Morskim,

- w biurze obsługi Rady Gminy pok. nr 2,

- w sekretariacie Urzędu Gminy w Ustroniu Morskim pok. nr 12,

- w Referacie Promocji i Rozwoju pok. nr 23.

 

PLIKI DO POBRANIA:

Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Ustronie Morskie – tutaj

Zgłoszenie do udziału w debacie PDF – tutaj

Zgłoszenie do udziału w debacie WORD – tutaj

Raport o stanie Gminy Ustronie Morskie za 2018 r. - tutaj

 

Czytaj także: