X
2019-06-12

"Moje aktywne wakacje 2019"

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologicznej w Kołobrzegu, informuje o ogłoszeniu konkursu fotograficznego pn. "Moje aktywne wakacje 2019".
Adresatami konkursu są uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest zapoznanie się z regulaminem konkursu.

W załączeniu:

1. Regulamin konkursu fotograficznego "Moje aktywne wakacje". tutaj

2. Zgoda przedstawiciela ustawowego niepełnoletniego uczestnika konkursu. tutaj

3. Oświadczenie pełnoletniego uczestnika konkursu. tutaj

 

Czytaj także: