X
2019-05-31

Zebrania Wiejskie

W ostatnim czasie w sołectwach gminy odbyły się zebrania wiejskie dotyczące zmiany prawa miejscowego w zakresie gospodarowania odpadami. Serdecznie dziękujemy sołtysom za zorganizowanie spotkań, a mieszkańcom za przybycie. Niestety pomimo ważności tematu spotkań nie cieszyły się one zainteresowaniem.

Tematem przewodnim były sprawy związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, właściwą ich segregacją oraz konsekwencjami wynikającymi z naruszenia powyższych zasad. Ponadto mieszkańcy zostali poinformowani w formie przypomnienia o rodzaju frakcji odpadów komunalnych oraz odpowiadającym im barwom poszczególnych pojemników. Rzeczywistość niestety udowadnia, że kwestia ta wciąż jest istotna i warta uwagi.

Co więcej przekaz tematu w formie slajdów na projektorze gwarantował wyraźny i dokładniejszy odbiór przekazywanych informacji. Pracownicy urzędu gminy ze starannością i precyzją pouczyli uczestników spotkania, które odpady należy, a których się zabrania gromadzić w poszczególnych pojemnikach. Pytań było sporo. Ich główna treść nawiązywała do kwestii płatności za gospodarowanie odpadami tj. sposobu / metody oraz stawek opłaty wskazanych w uchwale. Wszystkie zadane przez mieszkańców pytania uzyskały jasne i merytoryczne odpowiedzi. Ponadto mieszkańcy zostali poinformowani, iż wszelkie łamanie przepisów lokalnych oraz ustawowych w zakresie gospodarowaniem odpadami i ochrony środowiska będą weryfikowane kontrolami terenowymi, a odpowiedzialność wobec łamiących te przepisy egzekwowana.

Jednym z istotniejszych tematów omówionych na zebraniu i niezwykle wartych uwagi był program antysmogowy oraz termomodernizacja budynków mieszkalnych. Program, który skierowany jest do osób posiadających nieruchomość z funkcją mieszkalną, niezwiązaną z działalnością gospodarczą został z zainteresowaniem przyjęty przez obecnych na sali mieszkańców. Osobom chętnym wręczono stosowne broszury informacyjne oraz ankiety. Więcej informacji nt. programu: https://www.ustronie-morskie.pl/5556/zachodniopomorski-program-antysmogowy

Wszystkie spotkania odbyły się w atmosferze konstruktywnej dyskusji.

Czytaj także: