X
2019-05-31

Odpady - nowe deklaracje od 1 maja!!!! Kto powinien złożyć?

Od 1 maja obowiązuje nowe prawo miejscowe dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Ustronie Morskie:

Uchwała Nr VII/44/2019 z dnia 29.03.2019  http://bip.ustronie-morskie.pl/uploads/media/Nr_44_-_odpady_komunalne_-_oplaty_02.pdf

Uchwała Nr VII/45/2019 z dnia 29.03.2019 http://bip.ustronie-morskie.pl/uploads/media/Nr_45_-_regulamin_utrzymania_porzadku_02.pdf

Uchwała Nr VII/46/2019 z dnia 29.03.2019 http://bip.ustronie-morskie.pl/uploads/media/Nr_46_-_odpady_komunalne_-_deklaracja_03.pdf

Uchwała Nr VII/47/2019 z dnia 29.03.2019  http://bip.ustronie-morskie.pl/uploads/media/Nr_47_-_odpady_komunalne_-_sposob_odbioru_03.pdf

Uchwała Nr VII/48/2019 z dnia 29.03.2019 http://bip.ustronie-morskie.pl/uploads/media/Nr_48_-_odpady_komunalne_-_dodatkowe_uslugi_02.pdf

 Uchwała Nr XIV/122/2015 z dnia 02.12.2015 http://bip.ustronie-morskie.pl/uploads/media/Nr_122_-_odpady_-_domki_letniskowe.pdf

Właściciele nieruchomości, wyliczający opłatę za śmieci w oparciu o ilość zużytej wody zobowiązani są do złożenia nowej deklaracji w sprawie określenia wysokości opłaty za odbiór odpadów komunalnych za rok 2019 do 14 maja 2019 r.

W deklaracji na rok 2019 wskazujemy zużycie wody za rok 2018 deklarując je wg zużycia w poszczególnych miesiącach. Opłata naliczana będzie wg zużycia od miesiąca maja br.

Zgodnie z ustawą przez właścicieli nieruchomości - należy także rozumieć współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości  w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomościami. Właściciele nieruchomości lokalowych w zabudowie wielorodzinnej objętej wspólnym zarządem nie składają deklaracji. W ich imieniu uczynią to zarządy lub osoby, którym powierzono zarząd nieruchomością wspólną.

  • Deklaracja krok po kroku

Deklarację  można złożyć na trzy sposoby:
A. Wypełnić elektronicznie deklarację poprzez stronę https://epuap.gov.pl/wps/portalpodpisać ją z wykorzystaniem Certyfikatu Kwalifikowanego lub Profilem
Zaufanym E-PUAP
;

B. Pobrać formularz do druku ze strony  http://www.eko.ustronie-morskie.pl/upload/file/Pobierz_druk_deklaracji/Deklaracja.pdf i po wypełnieniu deklaracji przesłać podpisaną deklarację pocztą na adres: Urząd Gminy Ustronie Morskie, ul. Rolna 2; 78-111 Ustronie Morskie

C. Pobrać formularz w Referacie Budżetu i Finansów,  a po wypełnieniu złożyć deklarację bezpośrednio sekretariacie Urzędu. 

 

Czytaj także: