X
2019-05-27

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia dotacji celowej z pominięciem procedur otwartego konkursu ofert

         Wójt Gminy Ustronie Morskie informuje o zamiarze udzielenia dotacji celowej dla Fundacji Pływamy i Ratujemy z siedzibą w Ustroniu Morskim (78-111) ul. Polna 18, KRS 0000694820 na wsparcie realizacji zadania publicznego w obszarze pn. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, o tytule:

„Organizacja letniego obozu sportowo - rekreacyjnego”.

      Zadanie publiczne planowane jest do realizacji w terminie 20.06.2019 – 25.08.2019 r., z pominięciem procedur otwartego konkursu ofert (podstawa prawna art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 688).

           Ewentualne uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie od dnia 28 maja do dnia 04 czerwca 2019 r.  w Sekretariacie Urzędu Gminy w Ustroniu Morskim ul. Rolna 2, 78 – 111 Ustronie Morskie, tel. 94 35 15 535, lub u Urszuli Czachorowskiej – kierownik Referatu Promocji i Rozwoju Urzędu Gminy tel. 94 35 14 189, email: turystyka@ustronie-morskie.pl .

Treść oferty – tutaj

Treść ogłoszenia – tutaj

Czytaj także: