X
2019-05-30

Zebranie wiejskie w Ustroniu Morskim

W piątek , 24 maja w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Ustroniu Morskim odbyło się zebranie wiejskie mieszkańców Ustronia Morskiego, zwołane przez sołtys Olgę Sroka. W porządku obrad znalazły się następujące tematy:

1. Informacja o realizacji przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego Ustronia Morskiego w 2019 r.

2. Informacja o wysokości środków pozostałych do wykorzystania w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r.

3. Zgłaszanie i omówienie potrzeb w sołectwie.

4. Określenie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w 2019 roku.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zakresu przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Ustronie Morskie na 2019 r. oraz przeznaczeniu oszczędności pozostałych po realizacji zadań z pierwotnego wniosku na inne przedsięwzięcia.

6. Wolne wnioski. Sprawy bieżące.

Zmiany, zawarte w punkcie piątym porządku zebrania zostały przyjęte większością głosów, a kwota w wysokości 45.058,29 zł została przeznaczona na realizację następujących zadań:

Organizacja imprez okolicznościowych (Dzień Dziecka, Dzień Seniora, Dożynki, imprezy Zarządu Gminnego Ligi Obrony Kraju, oraz Zarządu Koła nr 20 Związku Żołnierzy WP w Ustroniu Morskim imprezy inne – promujące sołectwo Ustronie Morskie.). Szacunkowy koszt: 16.558,29 zł

Organizacja konkursu bożonarodzeniowego. Szacunkowy koszt:  3.500,00zł

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Ustronia Morskiego poprzez doposażenie jednostki OSP w Ustroniu Morskim w zestaw siłowników do bramy wjazdowej. Szacunkowy koszt: 5.000,00 zł

Poprawa i upiększenie przestrzeni publicznej sołectwa Ustronie Morskie poprzez zakup donic, kwiatów, krzewów i drzewek ozdobnych. Szacunkowy koszt: 20.000,00 zł.

 

 

 

Czytaj także: