X
2019-05-27

Rozeznanie cenowe – roboty ziemne na boisku w Sianożętach

Zamawiający - Urząd Gminy w Ustroniu Morskim, planuje udzielenie zamówienia na „Wykonanie robót ziemnych na boisku sportowo – rekreacyjnym przy ul. Kwiatowej w Sianożętach”. W związku z tym, zapraszamy zainteresowane firmy do przesłania wyceny niniejszego zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (przedmiar robót)  został określony w załączniku nr 1. Mapka sytuacyjna przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2. Proponowaną cenę brutto przedmiotu zamówienia należy przesłać do dnia 31 maja 2019 r. na adres email: turystyka@ustronie-morskie.pl, zgodnie z wzorem oferty stanowiącym załącznik nr 3 do rozeznania cenowego.

Do pobrania:

Załącznik nr 1: Opis przedmiotu zamówienia do rozeznania cenowego na „Wykonanie robót ziemnych na boisku sportowo – rekreacyjnym przy ul. Kwiatowej w Sianożętach”

Przedmiar robót – do pobrania tutaj

Załącznik nr 2: Mapka sytuacyjna przedmiotu zamówienia do rozeznania cenowego na „Wykonanie robót ziemnych na boisku sportowo – rekreacyjnym przy ul. Kwiatowej w Sianożętach

 – do pobrania tutaj

Załącznik nr 3: Oferta przedmiotu zamówienia do rozeznania cenowego na „Wykonanie robót ziemnych na boisku sportowo – rekreacyjnym przy ul. Kwiatowej w Sianożętach

– do pobrania tutaj

Treść ogłoszenia tutaj

Czytaj także: