X
2019-05-20

Zapytanie ofertowe

Urząd Gminy w Ustroniu Morskim zaprasza do składania ofert na dzierżawę nieruchomości przeznaczonej do prowadzenia punktu gastronomicznego (wraz z pomieszczeniami toalet) stanowiącymi zaplecze budynku amfiteatru w Ustroniu Morskim.

Ofertę w wersji papierowej (sporządzonej wg wzoru załącznika nr 1 do zapytania  ofertowego) należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Ustroniu Morskim pok. nr 12 lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy w Ustroniu Morskim ul. Rolna 2, 78 – 111 Ustronie Morskie, do dnia 27 maja 2019 r. do godz. 12.00.

Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela: Referat Promocji i Rozwoju Urzędu Gminy w Ustroniu Morskim tel. 94 35 14 189, email: turystyka@ustronie-morskie.pl.

Treść zapytania ofertowego tutaj

Druk oferty tutaj

Czytaj także: