X
2019-05-10

Rozeznanie cenowe - utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Rusowie

Zamawiający - Urząd Gminy w Ustroniu Morskim, planuje udzielenie zamówienia na zadanie pod nazwą „Wykonanie utwardzenia terenu przy świetlicy wiejskiej w Rusowie”. W związku z powyższym Urząd Gminy w Ustroniu Morskim, zwraca się z prośbą do osób zainteresowanych wykonaniem takiej usługi o przesłanie wyceny niniejszego zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (przedmiar robót)  został określony w załączniku nr 1. Mapka sytuacyjna przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2. Proponowaną cenę brutto przedmiotu zamówienia należy przesłać do dnia 17 maja 2019 r. na adres email: turystyka@ustronie-morskie.pl, zgodnie z wzorem oferty stanowiącym załącznik nr 3 do rozeznania cenowego.

            Wszystkie pytania w sprawie przedmiotu zamówienia prosimy kierować do Urszuli Czachorowskiej – Kierownik Referatu Promocji i Rozwoju, e-mail:  turystyka@ustronie-morskie.pl, tel. 94 35 14 189.

Załącznik nr 1 (przedmiar robót)

Załącznik nr 2 (mapka sytuacyjna przedmiotu zamówienia)

Załącznik nr 3 (druk oferty)

Ogłoszenie tutaj 

Czytaj także: