X
2019-05-07

Bogu na chwałę, ludziom na pożytek

Ochotnicza Straż Pożarna w Ustroniu Morskim może pochwalić się nowym wozem bojowym marki MAN, wartym prawie 900 tys. zł. Jego zakup możliwy był dzięki współpracy gminy Ustronie Morskie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Komendą Główną Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, Nadleśnictwem Bobolice, Nadleśnictwem Drawsko, Firmą Invest Zdrojowa oraz innymi sponsorami prywatnymi.  W piątek, 03 maja pojazd został poświęcony. W spotkaniu udział wzięli m. in. europoseł Czesław Hoc, wójt gminy Ustronie Morskie Bernadeta Borkowska z radnymi, prezes Zarządu WFOŚiGW Paweł Mirowski,  przedstawiciele duchowieństwa, komend wojewódzkich i powiatowych PSP,  władze OSP, zaprzyjaźnione delegacje z miasta Ustroń i Niemiec, dyrektorzy jednostek organizacyjnych, sponsorzy, druhny i druhowie OSP, oraz mieszkańcy gminy Ustronie Morskie. Apel rozpoczął się od złożenia meldunku przez dowódcę uroczystości druha Krzysztofa Tabaczyńskiego. Następnie podniesiono flagę biało – czerwoną  i odegrano hymn państwowy. Punktem kulminacyjnym było poświęcenie samochodu strażackiego. Okolicznościową mowę wygłosił  ks. proboszcz ustrońskiej parafii Arkadiusz Oslislok, przy wsparciu ks. Jerzego Lubińskiego. Przekazanie kluczyków oraz dowodu rejestracyjnego wójt Bernadecie Borkowskiej dokonał zca komendanta wojewódzkiego PSP w Szczecinie bryg. Marek Popławski. W dalszej części uroczystości podziękowano sponsorom za wkład w pozyskanie nowego samochodu dla  jednostki OSP wręczając pamiątkowe grawertony. „Pragniemy serdecznie podziękować za wsparcie naszej inicjatywy – zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo gaśniczego. Dzięki zrozumieniu i pomocy mogło być zrealizowanie przedsięwzięcie, którego sami byśmy nie udźwignęli. Cieszymy się, że to właśnie w Was znaleźliśmy sojusznika” – mówił Stefan Jagiełowicz, prezes OSP Ustronie Morskie.

Po uroczystym przekazaniu samochodu, głos zabrali zaproszeni goście. Pogratulowali strażakom nowego samochodu i podziękowali za całokształt pracy, podkreślając rangę strażaka i doceniając ich wysiłek. List wraz z gratulacjami w imieniu mieszkańców gminy przekazała również wójt Bernadeta Borkowska.

Czytaj także: