X
2019-04-26

Świetlica wiejska w Gwiździe ze wsparciem z PROW

Dziś, 26 kwietnia w Urzędzie Marszałkowskim w Szczecinie, wójt gminy Bernadeta Borkowska podpisała umowę o przyznaniu pomocy finansowej na operację pod nazwą: Modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Gwiździe. Całkowity koszt zadania to kwota 165.403,95 zł , z czego dofinansowanie wyniesie: 105.189,00 zł. W ramach projektu wykonane zostaną prace budowlane w obiekcie, w tym m.in. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, nowe podłogi, posadzki i tynki wewnętrzne, obudowa i ocieplenie poddasza, nowe instalacje: sanitarna, kanalizacyjna i wodociągowa. Zmodernizowana świetlica stanie się atrakcyjnym miejscem spotkań dla lokalnej społeczności, oraz turystów. Realizowane w niej będą zajęcia świetlicowe dla dzieci i młodzieży, spotkania okolicznościowe, warsztaty kulinarne, oraz inne formy aktywności integrujące mieszkańców wsi Gwizd. Inwestycja realizowana będzie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”  objętego PROW na lata 2014-2020.

Więcej: http://www.wzp.pl/biuro-prasowe/biuro-prasowe/aktualnosci/prow-wspiera-rekreacje-integracje-i-zabytki

 

 

Czytaj także: