X
2019-04-26

Jak wypełnić poprawnie deklarację za odpady komunalne

Przedstawiamy sposób prawidłowego wypełnienia druku deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Ustronie Morskie.

 

Konieczność składania nowej deklaracji obejmuje właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których są świadczone usługi hotelarskie.


Wzór wypełnienia deklaracji

- Instrukcja wypełnienia deklaracji  o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych. tutaj

- Instrukcja wypełnienia deklaracji  o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości niezamieszkałych na których są świadczone usługi hotelarskie. tutaj

- Instrukcja wypełnienia deklaracji  o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości w części zamieszkałych i niezamieszkałych na których świadczone usługi hotelarskie. tutaj

- Instrukcja wypełnienia deklaracji  o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości w części zamieszkałych i niezamieszkałych na których nie są świadczone usługi hotelarskie.

UWAGA! Deklarację można wypełniać ręcznie, na maszynie lub na komputerze. W przypadku pisma ręcznego zaleca się używanie czarnego lub niebieskiego długopisu. Niedozwolone jest używanie ołówka.

Wypełnione deklaracje należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy w Ustroniu Morskim , Rolna 2, pok. 15 (I piętro)

Druki deklaracji można pobrać z naszej strony internetowej www.eko.ustronie-morskie.pl lub w wersji papierowej otrzymać w siedzibie urzędu gminy.

Pobierz druk deklaracji:
Pobierz druk deklaracji (pdf)

Pobierz druk deklaracji (docx)

Czytaj także: