X
2019-04-15

Nowa deklaracja

Od 17 kwietnia będzie można składać nowe deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie, w związku ze zmianą metody naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która została przyjęta uchwałą nr VII/46/2019 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29.03.2019 r. w sprawie wyboru metody naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności.

 

Konieczność składania nowych deklaracji obejmuje właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli nieruchomości niezamieszkałych na których są świadczone usługi hotelarskie.

Druk deklaracji będzie dostępny na stronach internetowych urzędu gminy od 17 kwietnia 2019 r.

Czytaj także: