X
2019-04-15

Wizyta partnerów z Niemiec

W dniu 12 kwietnia br. w sali narad Urzędu Gminy w Ustroniu Morskim wójt Bernadeta Borkowska spotkała się z przedstawicielami gmin partnerskich z Niemiec. Tematem wizyty gości z Niemiec było m.in. ustalenie programu współpracy, oraz prezentacja dotychczasowych projektów zrealizowanych po obu stronach granicy. W gronie delegacji niemieckiej znaleźli się: Torsten Jeran - przewodniczący Parku Regionalnego Barnimer Feldmark, Siglinde Stöllger - kierownik biura RPBF i przewodnicząca Instytutu Polityki Regionalnej, David Sumser - pracownik, oraz koordynator ds. projektów biura RPBF, Burkhard Horn - burmistrz miasta Werneuchen,  Lothar Ast -  sołtys sołectwa Hirschfelde, członek zarządu RPBF, Jörg Dreger - burmistrz miasta Blumberg,  oraz członek zarządu RPBF, Christin Niesel - sołtys sołectwa Willmersdorf, Jakub Bartczak – tłumacz. Ze strony gminy Ustronie Morskie w spotkaniu udział wzięli: Bernadeta Borkowska – wójt gminy Ustronie Morskie, Krzysztof Grzywnowicz – przewodniczący rady gminy, radni gminy: Olga Grajek – Górecka ( z tłumaczką), Tomasz Rymaszewski, Andrzej Staszak, Zenon Wajgert – dyrektor GOSIRu, pracownicy urzędu gminy: Urszula Czachorowska i Stefan Jagiełowicz. Spotkanie rozpoczęła wójt gminy Ustronie Morskie, witając gości z Niemiec oraz pozostałych uczestników. Po krótkiej prezentacji  osób, Urszula Czachorowska – kierownik referatu promocji i rozwoju przedstawiła propozycję wspólnych polsko – niemieckich projektów, planowanych do realizacji w 2019 r. Wśród nich znalazły się Dni Ustronia Morskiego i udział strażaków z Niemiec, w uroczystościach poświęcenia nowego wozu strażackiego oraz  w zawodach drużyn pożarniczych. Tradycyjnie, wzorem lat ubiegłych partnerzy z Niemiec wezmą także udział w uroczystościach obchodów Gminnego Święta Plonów, we wrześniu br. Następnie propozycje wspólnych przedsięwzięć zaproponowali nasi niemieccy goście. Wśród propozycji pojawił się wyjazd studyjny do Niemiec, w dniach 17 – 19 września, zaproszenie na uroczystości 120 lecia Straży Pożarnej w Werneuchen  w czerwcu br., oraz udział dzieci i młodzieży z ustrońskiej podstawówki w biegach przełajowych, organizowanych we wrześniu przez Stowarzyszanie Parku Regionalnego Barnimer Feldmark z Blumbergu. Puntem kulminacyjnym spotkania było symboliczne odsłonięcie drogowskazu z kierunkami partnerskich miast i gmin Ustronia Morskiego, oraz większych miast , jako potwierdzenie gotowości naszej gminy do kontynuowania i rozwijania partnerskiej współpracy w kolejnych latach.

 

Czytaj także: