X
2019-04-08

Umowa na PSZOK podpisana

08 kwietnia  w sali narad Urzędu Gminy w Ustroniu Morskim,  wójt Bernadeta Borkowska podpisała umowę na budowę PSZOKu (Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) w Ustroniu Morskim. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Budowlano – Inżynieryjne „GRAND” z Białogardu, które w wyniku przetargu nieograniczonego zaproponowało najkorzystniejsza ofertę cenową. W  PSZOK-u zlokalizowanym przy ul. Kołobrzeskiej w Ustroniu Morskim gromadzone będą odpady komunalne selektywnie zbierane, z wyłączeniem zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zawierających azbest oraz kuchennych odpadów ulegających biodegradacji. PSZOK stanowić będzie ogrodzony, oświetlony utwardzony plac wyposażony w kontenery i pojemniki, wagę samochodową, wiatę, magazyny na odpady oraz kontener biurowo-socjalny dla obsługi. Dodatkowo na terenie PSZOK powstanie ścieżka edukacyjna. Prace mają zostać zakończone 06 sierpnia  2019 r.

Wartość umowy z wykonawcą wynosi 988.000,00 zł. Dofinansowanie w 85 % (kosztów kwalifikowanych) pochodzić będzie  z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, działania 2.2.

Czytaj także: