X
2019-03-28

W podziękowaniu za lata pracy

Wieloletnia kierowniczka Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa – Wiesława Świecka, po 41 lat pracy przeszła na emeryturę. W czwartek, 28 marca uroczyście pożegnali ją wójt Bernadeta Borkowska oraz pracownicy urzędu gminy. Wójt gminy przypomniała początki  pracy Pani Wiesi Świeckiej, dziękując za fachowość i kompetencję, które zawsze były wyznacznikami jej działań. Podczas oficjalnego pożegnania, urzędniczka opowiadała o pracy w ustrońskim samorządzie, który jak zaznaczyła będzie zawsze miło wspominać.

Wiesława Świecka urodziła się w Lipiu, obecnej miejscowości Gwizd. Po maturze w kołobrzeskim Liceum Ogólnokształcącym  im. Mikołaja Kopernika (klasa o profilu matematyczno – fizycznym), rozpoczęła swoją pierwszą pracę zawodową. Było to w roku 1977, w którym zatrudniła się  w charakterze referenta do spraw administracji w Przedsiębiorstwie Publicznym „Uzdrowisko Kołobrzeg”. Rok później przeszła do Ośrodka Sanatoryjno Wczasowego „Cechsztyn – Lena” w Ustroniu Morskie, gdzie pracowała jako recepcjonistka i księgowa. Od 01 lutego 1982, nieprzerwanie do dnia dzisiejszego związała się z Urzędem Gminy w Ustroniu Morskim. Swoją służbę publiczną rozpoczęła jako instruktor rolny. W kolejnych latach, mianowana została na stanowiska: inspektora do spraw gospodarki ziemią, oraz inspektora gminnego.
01 stycznia 1996 r. awansowała i objęła funkcję Kierownika Referatu Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Gruntami. W 2004 r. po zmianie regulaminu organizacyjnego w Urzędzie Gminy, aż do 01 stycznia 2017 r. kierowała Referatem Gospodarki Nieruchomościami, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa. W ostatniej opinii pracodawcy, wystawianej w ramach oceny jej pracy czytamy między innymi: „Pani Wiesława Świecka w okresie objętym oceną ze swoich obowiązków wywiązywała się starannie i solidnie. Właściwie organizowała i planowała pracę swoją oraz podległego referatu. Obowiązki wykonywała bez zbędnej zwłoki. Wykazywała się umiejętnością zastosowania właściwych przepisów prawa w zależności od rodzaju prowadzonej sprawy. Jest osobą dyspozycyjną, bezkonfliktową, bardzo szybką nawiązuje kontakty z innymi ludźmi, potrafi pracować samodzielnie i w zespole. Spełnia wszystkie wyznaczone kryteria oceny. W okresie podlegającym ocenie prowadziła i nadzorowała realizację wielu bardzo ważnych dla gminy przedsięwzięć z zakresu planowania przestrzennego i gospodarki gruntami. Od 01.01.2017 r. zmieniła stanowisko z kierownika referatu na inspektora w wymiarze ½ etatu.” 

Poza studiami na Akademii Rolniczej w Poznaniu, gdzie zdobyła tytuł inżyniera zootechnika, Pani Wiesia systematycznie podnosiła swoje kwalifikacje zawodowe. Brała udział w licznych szkoleniach, kursach, konferencjach branżowych, pozwalających jej na zdobycie wiedzy, oraz nowych umiejętności w zakresie zajmowanego stanowiska pracy. I tak na przykład, z wynikiem bardzo dobrym ukończyła dwusemestralne studia podyplomowe na Politechnice Koszalińskiej, Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska w zakresie: gospodarki nieruchomościami , o specjalności: rzeczoznawstwo majątkowe. Na tej samej uczelni, tylko Wydziale Mechanicznym uzupełniła swoje wykształcenie o studia podyplomowe w zakresie Nowoczesnej Gospodarki – Studia Prawa i Administracji.

 

Czytaj także: