X
2019-03-28

Strefa płatnego parkowania w roku 2019

Niniejszym podaje się do publicznej wiadomości informację o planowanej lokalizacji strefy płatnego parkowania niestrzeżonego na terenie Gminy Ustronie Morskie w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2019 roku. Kolorem czerwonym oznaczono teren SPPN obowiązujący do roku 2018. Kolorem zielonym wskazano lokalizację, o które planowane jest rozszerzenie strefy płatnego parkowania niestrzeżonego w roku 2019.

Czytaj także: