X
2019-03-21

Uruchomienie usługi iMPZP

Uruchomienie usługi iMPZP służącej publikacji MPZP i STUDIUM w ramach portalu mapowego ustroniemorskie.e-mapa.net
 

Wójt Gminy Ustronie Morskie informuje, iż z dniem 15.03.2019 r. uruchomiona została usługa iMPZP służąca publikacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium w postaci rastrowej na portalu mapowym ustroniemorskie.e-mapa.net. Teraz każdy może sprawdzić przeznaczenie działki w planie miejscowym oraz studium. Zapraszamy do korzystania z nowego modułu w okienku szukaj, zakładka Plany.

Czytaj także: