X
2019-03-19

ELIMINACJE GMINNE OTWP „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM” ROZSTRZYGNIĘTE.

XLII edycja Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej za nami. Wzorem lat ubiegłych Zarząd OSP  w Ustroniu Morskim, we współpracy z gminą Ustronie Morskie oraz szkołą podstawową zorganizowali eliminacje gminne. Podsumowanie turnieju i ogłoszenie wyników odbyło się dziś, 19 marca w sali gimnastycznej ustrońskiej podstawówki. Konkurs przeprowadzony został w dwóch grupach wiekowych (szkoła podstawowa klasy V-VI i szkoła podstawowa VII-VIII oraz III gimnazjum).

Zgodnie z zapisami Regulaminu Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” ma na celu popularyzację przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzacji wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego”.

Osoby uczestniczące w eliminacjach gminnych otrzymali do rozwiązania testy, które po zakreśleniu odpowiedzi zostały sprawdzone przez komisję konkursową w składzie: 

  1. Krzysztof Tabaczyński – Przewodniczący
  2. Stefan Jagiełowicz – Sekretarz
  3. Kamil Gasiński – członek
  4. Grażyna Dymańska – członek

W tym roku, po dokonaniu oceny prac pisemnych zakwalifikowano do finału niżej wymienionych uczestników eliminacji gminnych przedstawia się następująco:

I Grupa Wiekowa Szkoły Podstawowej (KLASY V-VI):

1. Mateusz Żelewski

2. Aleksander Tarmas

3. Patrycja Dojka

4. Maria Makowska

4. Bartosz Małyszewicz

5. Zuzanna Kameduła

II GRUPA WIEKOWA SZKOŁA PODSTAWOWA (KLASY VII-VIII I III GIMNAZJUM):

1. Aleksandra Sałach

2. Kaja Sola

3. Iwona Woszczak

4. Wojciech Bernat

5. Katarzyna Pluta

Najlepsze miejsca w eliminacjach gminnych uhonorowano dyplomami i nagrodami. Ich wręczenia dokonali: Bernadeta Borkowska – Wójt Gminy, Mariola Ostrowska - dyrektor ZP, Stefan Jagiełowicz - prezes OSP w Ustroniu Morskim , oraz Krzysztof Tabaczyński - przewodniczący komisji konkursowej. 

Laureaci dwóch pierwszych miejsc w poszczególnych kategoriach, wezmą udział w eliminacjach powiatowych, które odbędą się 30.03.2019r. (sobota) w OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ WE WRZOSOWIE.

Jeśli wykażą się wystarczająco dużą wiedzą, czeka ich etap wojewódzki, a później krajowy.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie. Zwycięzcom gratulujemy i życzymy powodzenia na eliminacjach powiatowych.

Czytaj także: