X
2019-03-18

Olga Sroka nowym sołtysem Ustronia Morskiego

Dwa głosy zdecydowały o wyniku wyborów na sołtysa sołectwa Ustronie Morskie. O przewodniczenie w tej miejscowości walczyło dwoje kandydatów: Olga Sroka, oraz dotychczasowy sołtys Julian Rosiński. W emocjonującym pojedynku wygrała Pani Olga, stosunkiem głosów 70 : 68 (dwa głosy były nieważne) i to ona będzie sprawowała funkcję sołtysa przez kolejną kadencję.  W drugim głosowaniu tajnym wybrano  nowy skład rady sołeckiej. Zgodnie z wolą mieszkańców rada sołecka Ustronia Morskiego liczyć będzie 5 osób. Do rady weszli: Urszula Kraska – Śmilgiewicz, Piotr Winiecki, Beata Banasiak, Jadwiga Owczarzak – Jastrzębska. Piątym członkiem z definicji jest sołtys, który pełnić będzie rolę przewodniczącego. Serdecznie gratulujemy.

Czytaj także: