X
2019-03-18

Wybory sołeckie w Sianożętach

Marian Bedus został nowym sołtysem sołectwa Sianożęty. Wyboru dokonali mieszkańcy podczas zebrania wiejskiego, które odbyło się w dniu 15 marca br. Ośrodku Wczasowym JANTAR w Sianożętach. Był to jedyny kandydat zgłoszony do pełnienia tej funkcji, gdyż dotychczasowy sołtys Krzysztof Matuszewski z przyczyn osobistych nie przystąpił do wyborów. Nowy sołtys – Marian Bedus w głosowaniu tajnym uzyskał poparcie 44 osób, przy 15 głosach „przeciw” i 1 „wstrzymującym się od głosu”. Podczas zebrania wybrana została także nowa rada sołecka. W jej składzie znaleźli się: Piotr Zieliński, Marek Duda, Sandra Okupska, Weronika Jabłońska oraz Dariusz Myszkier. Serdecznie gratulujemy.

 

Czytaj także: