X
2019-03-13

Pierwsze 100 dni Wójt Gminy Ustronie Morskie

    Szanowni Państwo, przyjęło się,  że po 100 dniach od przejęcia odpowiedzialności za sprawowany urząd dokonuje się  pierwszego rozliczenia gospodarza z efektów jego pracy. Korzystając z tej symbolicznej daty chciałabym zapoznać Państwa z moimi dotychczasowymi działaniami oraz przedstawić plan zamierzeń na najbliższe miesiące.

   Nie ukrywam, że jako „świeżo upieczony” wójt stanęłam przed trudnymi wyzwaniami. Odziedziczyłam gotowy budżet i wcześniej rozpoczęte zadania. Jako, że obowiązuje mnie zasada ciągłości władzy, pierwsze działania ukierunkowałam na próby stawiania czoła konsekwencjom decyzji, które zapadały za czasów mojego poprzednika, głównie ich porządkowaniu i poprawianiu.

    Jestem człowiekiem czynu, cenię sobie pracę z ludźmi. Lubię się spotykać z mieszkańcami, rozmawiać, próbować rozwiązać problemy, które niekiedy istnieją od kilkudziesięciu lat. Nie ukrywam, że jest ciężko, niemniej po kilkumiesięcznym okresie codziennego 15 godzinnego dnia pracy mogę zaprezentować Państwu moje zamiary.

1)  Wykreślenie z budżetu punktów związanych z budową żłobka, czy drogi Ku Słońcu podyktowane było niemożliwością realizacji inwestycji ze względów formalnych oraz związanych z zasadnością realizacji w opracowanym kształcie. Zamierzam przeprowadzić analizę w celu ustalenia zasadności i potrzeb związanych z inwestycją dla najmłodszych mieszkańców naszej Gminy. W mojej ocenie należy podejść do problemu kompleksowo, rozważyć go pod każdym względem. Uważam, że powstanie żłobka w naszej gminie to z całą pewnością  inwestycja konieczna, jednakże budowa samodzielnego obiektu jest zdecydowanie nieekonomiczna. Ponadto Dyrektor Przedszkola zgłasza potrzebę generalnego remontu budynku, dlatego też rozważam powstanie zespołu przedszkolno-żłobkowego w nowej lokalizacji, z najnowszymi i optymalnymi rozwiązaniami zabezpieczającymi samorząd na kilka pokoleń. Środki pozyskamy ze sprzedaży obecnego obiektu i wsparcia zewnętrznego.

2)  Dążę do realizacji przedsięwzięcia- budowy drogi Ku Słońcu jako alternatywnego zjazdu z drogi S6. Droga została wpisana jako projekt realizowany w ramach trybu bezkonkursowego w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na terenie Koszalińsko – Kołobrzesko - Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego. Jednakże, aby to dofinansowanie pozyskać należy spełnić szereg wymogów formalnych tj. np.  połączenie z infrastrukturą TEN-T lub bezpośrednio z terenem inwestycyjnym. Droga łączy się bezpośrednio z drogą krajową S11 i generalnie na dzień dzisiejszy ten warunek jest spełniony i na jego podstawie dofinansowanie mogłoby być przyznane, jednakże po oddaniu do użytkowania drogi ekspresowej S6, prawdopodobnie droga S11 stanie się drogą kategorii wojewódzkiej i w takim przypadku gmina musiałaby zwrócić otrzymane dofinansowanie. Alternatywą tego rozwiązania jest wykup gruntu od PKP (odcinek drogi łączący drogę Ku Słońcu, z działką na, której ma powstać PSZOK). Jeżeli PKP nie wyrazi zgody na sprzedaż działki, wówczas będziemy musieli rozważyć budowę tej drogi z innych środków.

3) Stanęliśmy przed koniecznością zmian wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Od 1 stycznia 2019 roku podrożał o 100% odbiór odpadów w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Korzyścienku. W budżecie brakuje na ten cel ponad 500tys. zł. Chcąc ograniczyć drastyczny wzrost opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przygotowuję w oparciu o doświadczenia innych samorządów, propozycję naliczania opłat od zużycia wody. Metoda uznawana za najsprawiedliwszą, pozwoli uszczelnić system w bardzo wysokim stopniu. Dlatego też liczę, że dzięki zmianie metody, podwyżki w naszej Gminie nie będą tak wysokie.

4)   Dużo czasu poświęciłam na zbadanie funkcjonowania gminnej spółki. W Gminnej Energii, która przynosi straty jest obecnie prowadzony audyt. Zostaną przekazane do Gminy środki, które spółka pozyskała ze zwrotu podatku VAT. Nastąpi obniżenie wynagrodzenia Rady Nadzorczej i Prezesa, a także formy prowadzonej księgowości, co wpłynie na obniżenie kosztów funkcjonowania farmy. O kierunkach zmian zasadniczych będę informować Państwa w przyszłości, gdyż działania te, wymagają ekspertyz i oceny specjalistów z dziedziny energetyki, a to wymaga czasu.

5)  Te kilkadziesiąt pierwszych dni poświęciłam także na szukanie oszczędności i środków, które pozwolą na realizację dodatkowych  inwestycji i zapoczątkują nowe myślenie o budżecie gminy – myślenie gospodarskie. Wymagam od siebie i od moich pracowników, dyrektorów, kierowników, aby każdy grosz publiczny obrócili trzy razy zanim zostanie on wydany. Mam nadzieję, że audyt, który zostanie przeprowadzony we wszystkich jednostkach, nasunie mi wiele optymalnych rozwiązań. Jednym z pierwszych, które będę proponować to reorganizacja instytucji kultury. Zamierzam przedstawić Radzie Gminy i Państwu, już wkrótce argumenty za połączeniem ich w jeden organizm jako Gminną Instytucję Kultury. Zmiany umożliwią zaplanowanie pracy rocznej jako jednego organu instytucjonalnego, przy realizacji jednego budżetu dającego niższe koszty administracyjne. Zespoły pracowników i mienie obu instytucji zostaną połączone w jeden organizm, co pozwoli na zastosowanie jednej obsługi finansowo-kadrowej i organizacyjnej. Zwiększy się możliwość zaangażowania środków finansowych w bezpośrednią działalność kulturalną i czytelniczą. Warto podkreślić, że utrzymanie obu instytucji na terenie wiejskim, w tak małej gminie jaką jest Ustronie Morskie nie znajduje uzasadnienia, gdyż przedsięwzięcia obu instytucji często się uzupełniają.

6) Trwają przygotowana do rozszerzenia stref płatnego parkowania. Gmina stoi przed koniecznością rozbudowy miejsc postojowych. Zamiarem jest ograniczenie ruchu pojazdów, zwiększenie ich rotacji, a także pozyskanie środków na budowę kolejnych. W projektach znajdzie się zapis dotyczący abonamentu mieszkańca Gminy, który nie powinien być obciążeniem dla domowych budżetów.

7)  Zajmuję się także problemem związanym z możliwością odwodnienienia cmentarza, a także opracowaniem nowego regulaminu, który określać będzie, między innymi, ilość wykupu miejsc grzebalnych czy zasady pochówku urn.

8) 
Kolejną bolączką są mieszkania komunalne. Niemalże codziennie młodzi mieszkańcy zwracają się o pomoc. Wiem, że jest to duży problem, a inwestowanie przez gminę w infrastrukturę mieszkaniową wykracza w chwili obecnej poza możliwości budżetowe Gminy. Dlatego też rozważam i poszukuję możliwości skorzystania  z programu Mieszkanie Plus, bądź też innego źródła finansowania. 

9) 
Również występuje konieczność podjęcia działań związanych z wprowadzeniem ekonomicznym rozwiązań funkcjonowania  ośrodka zdrowia, który co miesiąc generuje bardzo wysokie koszty utrzymania obiektu. Poszukujemy źródeł dofinansowania termomodernizacji i tym samym odnowienia publicznego budynku szpecącego centrum miejscowości.

10) 
Na chwilę obecną został złożony wniosek o dofinansowanie siłowni zewnętrznej w Rusowie i wspólnie z sołtysem Sianożęt wniosek o grant sołecki. Pracujemy nad projektem dotyczącym organizacji innowacyjnych zajęć dodatkowych,  zakupu pomocy dydaktycznych i wyposażenia do szkoły.

      Przed nami wybory sołtysów i rad sołeckich. Aby mieć jeszcze bliższy kontakt z mieszkańcami i wsłuchiwać się w ich głosy, zamierzam wprowadzić cykliczne spotkania z sołtysami, aby omawiać wszystkie bieżące potrzeby.

      Przedstawiłam tylko te ważniejsze sprawy. Mam nadzieję, iż realizowane przeze mnie zadania znajdą uznanie w Państwa oczach.  Wierzę, że decyzje, które podejmuję, choć niekiedy trudne, w dłuższej perspektywie okażą się trafne i przyniosą korzyści gminie i mieszkańcom. Jestem otwarta na wszelkie sugestie oraz opinie.

     100 dni to tylko okres symboliczny, jest to jednak dobry początek do ukazania kierunku, w którym będę chciała rozwijać naszą gminę. Chcę, aby Gmina Ustronie Morskie była gminą idącą z duchem czasu, otwartą na nowe idee, rozwiniętą gospodarczo oraz bogatą w inwestycje.

Bernadeta Borkowska
Wójt Gminy Ustronie Morskie

Czytaj także: