X
2019-03-13

Konkurs „Zachodniopomorski Rolnik Roku”

W związku z trwającym naborem wniosków w ramach konkursu ogłoszonego przez  Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego pn. „Zachodniopomorski Rolnik Roku”, zachęcamy Państwa do zgłaszania osób kwalifikujących się do uzyskania takiego tytułu, zgodnie z zapisami Regulaminu.

W konkursie mogą uczestniczyć rolnicy indywidualni, spółdzielnie, fundacje, stowarzyszenia oraz inne osoby prawne prowadzące przez okres co najmniej 2 lat działalność rolniczą na terenie województwa zachodniopomorskiego.
Konkurs prowadzony jest w sześciu kategoriach:

  1. produkcja roślinna,
  2. produkcja zwierzęca,
  3. produkcja ekologiczna,
  4. działy specjalne produkcji rolniczej,
  5. pszczelarstwo,
  6. hodowla ryb.

Przewidziana pula nagród w konkursie to 60 000 zł. Laureaci konkursu, w każdej z sześciu wymienionych wyżej kategorii, otrzymają tytuł „Zachodniopomorskiego Rolnika Roku” oraz nagrodę finansową w wysokości 10 000 zł.

Termin składania wniosków upływa z dniem 29 marca 2019 roku.
Jednocześnie informuję, że Regulamin konkursu oraz wszelkie niezbędne załączniki są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu oraz na stronie www.rolnikroku.wzp.pl.

ZAŁĄCZNIKI

UCHWAŁA NR 1853/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

REGULAMIN KONKURSU „ZACHODNIOPOMORSKI ROLNIK ROKU”


ZGŁOSZENIE KONKURSOWE

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA RODO - KONKURS "ZACHODNIOPOMORSKI ROLNIK ROKU"

OŚWIADCZENIE - PRZETWARZANIE DANYCH

DEKLARACJA BEZSTRONNOŚCI W KONKURSIE

Czytaj także: