X
2019-03-13

Justyna Pryłowska sołtysem Kukini

12 marca w świetlicy wiejskiej w Kukini odbyły się wybory sołtysa i rady sołeckiej. W zebraniu udział wzięło 47 mieszkańców ze 164 uprawnionych do głosowania. Na funkcję sołtysa zgłoszono trzy kandydatury: Justynę Pryłowską, Piotra Baryckiego oraz Katarzynę Słobodę. Największą liczbę głosów – 24 otrzymała dotychczasowa sołtys Justyna Pryłowska. Jej kontrkandydaci otrzymali odpowiednio: 14 i 8 głosów. Decyzją zebrania wiejskiego zwiększono również skład rady sołeckiej z 4 do 5 osób. W tej kadencji radę sołecką w miejscowości Kukinia reprezentować będą kobiety: Anna Rojek, Monika Wiśniewska, Katarzyna Słoboda, Jadwiga Małyszewicz, Karolina Piotrowska.

Serdecznie gratulujemy.

Czytaj także: