X
2019-02-27

Ruszają wybory sołtysów i rad sołeckich

Od  11 marca 2019 roku do 16 marca 2019 w gminie Ustronie Morskie odbędą się zebrania wiejskie, na których mieszkańcy będą wybierać nowych sołtysów oraz członków rad sołeckich.  Zgodnie z przyjętym harmonogramem, określonym w Uchwale nr VI/38/2019 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 22 lutego 2019 r. terminarz zebrań przedstawia się następująco:

Sołectwo Gwizd -11.03.2019 r. godz. 17: 30 sala konferencyjna ul. Rolna 2

Sołectwo Kukinia - 12.03.2019 r. godz. 17: 30 Świetlica Wiejska,

Sołectwo Kukinka - 13.03.2019 r. godz. 17: 30 Świetlica Wiejska,

Sołectwo Rusowo - 14.03.2019 r. godz. 17: 30 Świetlica Melmak,

Sołectwo Sianożęty - 15.03.2019 r. godz. 17: 30 Ośrodek Wczasowy „Jantar” ul. Północna 5,

Sołectwo Ustronie Morskie - 16.03.2019 r. godz. 17: 30 Gminny Ośrodek Kultury

Zgodnie ze regulaminem wyborczym organów sołectwa, dla dokonania ważnego ich wyboru wymagana jest na zebraniu obecność, co najmniej 1/4 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa.  O ile w wymaganym terminie nie uzyska się niezbędnego quorum wybory w nowym terminie przeprowadzone zostaną bez względu na liczbę osób uprawnionych obecnych na zebraniu o godz. 1830 tego samego dnia.

Proponowany porządek obrad przewiduje następujące sprawy :

 1. Otwarcie zebrania, powitanie mieszkańców i gości.
 2. Przedstawienie porządku zebrania:
 1. wybór przewodniczącego zebrania,
 2. sprawozdanie z działalności rady sołeckiej w okresie kadencji,
 3. powołanie komisji wyborczej
 4. zgłaszanie kandydatów i wybory :
 • sołtysa;
 • rady sołeckiej,
 1. Informacja Wójta z działalności gminy.
 2. Wolne wnioski, zapytania.
 3. Zakończenie zebrania.

Serdecznie zapraszamy do aktywnego udziału w zebraniach wiejskich.

Czytaj także: