X
2019-02-27

Wywóz odpadów zielonych

Urząd Gminy przypomina, że odbiór odpadów zielonych (tj. trawa, liście, drobne gałązki) ze wszystkich nieruchomości położonych na terenie Gminy Ustronie Morskie zgłoszonych do gminnego systemu gospodarki odpadami odbywa się w okresie od marca do listopada, co tydzień, w każdy piątek.
Odbiór odpadów następuje każdorazowo po uprzednim zgłoszeniu do Urzędu Gminy (telefonicznie na numer 94 35 14 181, pisemnie na adres e-mail: odpady@ustronie-morskie.pl lub osobiście w pok. nr 15).
Zgłoszenia dokonywać należy od poniedziałku do godz. 14.00 dnia poprzedzającego odbiór tych odpadów (tj. do czwartku) każdego tygodnia.
Przypominamy o ograniczeniu ilości wystawianych odpadów zielonych do 240l jednorazowo. Odpady należy umieścić w worku koloru czarnego (zalecana pojemność worka 80l), związanym, przed posesją, w dniu odbioru. Odbiór tych odpadów jest bezpłatny, ale wymaga zgłoszenia.
Dodatkowo wyjaśniamy, iż właściciele nieruchomości segregujący odpady posiadają pojemniki brązowe, w których również gromadzić można odpady zielone.
Odbiór pojemnika brązowego odbywa się bez zgłoszenia, zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów obowiązującym na terenie Gminy Ustronie Morskie.

 

Czytaj także: