X
2019-02-26

Nowe władze w ustrońskim Kole Emerytów i Rencistów

25 lutego br. w remizie strażackiej w Ustroniu Morskim odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Koła Emerytów i Rencistów. W trakcie spotkania, dotychczasowa przewodnicząca koła – Irena Krawczyk, złożyła obszerną informację z działalności koła, rezygnując jednocześnie z pełnienia funkcji „szefowej” tej organizacji. W wyniku przeprowadzonego głosowania nową przewodniczącą koła została Dorota Gałęzowska, a jej zastępczynią  Alina Wróblewska. Funkcję skarbnika powierzono ponownie Zofii Makowskiej. Skład zarządu koła uzupełnili Panowie: Andrzej Paciorek i Marian Bedus. W spotkaniu uczestniczyła wójt gminy Bernadeta Borkowska, która ustępującej przewodniczącej złożyła serdeczne podziękowania i słowa uznania za pracę na rzecz koła, a nowym władzom życzyła dalszych sukcesów i powodzenia.

  • Stoją od lewej: Andrzej Paciorek, Alina Wróblewska, Dorota Gałęzowska i Marian Bedus
    Stoją od lewej: Andrzej Paciorek, Alina Wróblewska, Dorota Gałęzowska i Marian Bedus

Czytaj także: