X
2019-02-14

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia dotacji celowej z pominięciem procedur otwartego konkursu ofert

Wójt Gminy Ustronie Morskie informuje o zamiarze udzielenia dotacji celowej dla Stowarzyszenia Niewidomych i Słabowidzących w Kołobrzegu, ul. Okopowa 15A, 78 – 100 Kołobrzeg, NIP – 6711835392, KRS Nr 0000757062 na powierzenie realizacji zadania publicznego w obszarze pn. Pomoc społeczna rodzinom oraz osobom w trudnej sytuacji życiowej, celem wyrównania szans tych rodzin i osób, zadanie pt. Prowadzenie działań mających na celu przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i aktywizację społeczną osób z niepełnosprawnością wzrokową. Zadanie publiczne planowane jest do realizacji w terminie 01.05.2019 – 20.06.2019 r., z pominięciem procedur otwartego konkursu ofert (podstawa prawna art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 450 ze zm.).

Ewentualne uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do dnia 21 lutego 2019 r. w Referacie Promocji i Rozwoju Urzędu Gminy w Ustroniu Morskim ul. Rolna 2,
78 – 111 Ustronie Morskie, tel. 94 35 14 189, email: turystyka@ustronie-morskie.pl .

Treść ogłoszenia tutaj

Treść oferty tutaj

Czytaj także: