X
2019-02-12

Nabór wniosków o stypendium sportowe lub nagrodę

Wójt Gminy Ustronie Morskie Bernadeta Borkowska zaprasza mieszkańców gminy do składania wniosków o stypendium sportowe dla osób fizycznych oraz nagród dla trenerów za osiągnięte wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym

Wraz z wnioskiem o stypendium lub nagrodę należy dołączyć dokumenty potwierdzające wysokie wyniki uzyskane w roku 2018.

Szczegółowe zasady, tryb przyznawania, pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych dla osób fizycznych oraz nagród dla trenerów za osiągnięte wyniki sportowe znajdą Państwo w Uchwale Rady Gminy Ustronie Morskie nr V/29/2019 z dnia 24.01.2019 r. (Dz.U.Woj. Zach. Z dnia 12.02.2019 r. poz. 941).

Zgodnie z zapisami ww. uchwały, za wysokie wyniki sportowe uznaje się:

- I-X miejsce w Igrzyskach Olimpijskich lub Paraolimpijskich, Igrzyskach Olimpiad Specjalnych, Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy, Igrzyskach Europejskich, Uniwersjadach, Akademickich Mistrzostwach Świata, klasyfikacji generalnej w zawodach cyklu Pucharu Świata lub Pucharu Europy; 
powołanie do kadry narodowej; 
I-X  miejsce w Mistrzostwach Polski  organizowanych przez polskie związki  sportowe znajdujące się w wykazie prowadzonym przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej;
I-III miejsce w Mistrzostwach Województwa, w finale Igrzysk Młodzieży Szkolnej, w igrzyskach dzieci.

Wnioski sporządzone według wzoru stanowiącego załączniki do niniejszej uchwały należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Ustroniu Morskim przy ul. Rolnej 2 w godzinach pracy urzędu.

Termin składania wniosków mija 28 lutego 2019 r. Informacje szczegółowe udziela Referat Promocji i Rozwoju Urzędu Gminy tel. 94 35 14 189, email: turystyka@ustronie-morskie.pl  

Treść uchwały tutaj

Druk wniosku o stypendium sportowe tutaj

Druk wniosku o nagrodę finansową lub rzeczową tutaj

Czytaj także: