X
2019-02-08

Kurs „OBSŁUGA KOMBAJNÓW ZBOŻOWYCH”

ZACHODNIOPOMORSKI


OŚRODEK  DORADZTWA  ROLNICZEGO


W  BARZKOWICACH


ODDZIAŁ  W  KOSZALINIEI n f o r m u j e

 

wszystkich zainteresowanych

 

NAUKĄ  OBSŁUGI  KOMBAJNÓW  ZBOŻOWYCH

 

że prowadzi nabór na

 

KURS  „OBSŁUGA KOMBAJNÓW  ZBOŻOWYCH”

 

który odbędzie się

w Zespole Szkół im. Wincentego Witosa w Boninie k/Koszalina

 

termin:  I kwartał  2019 rok

 

Koszt kursu 560 zł.

 

więcej informacji oraz zapisy w ZODR Oddział Koszalin,

75-216 Koszalin, ul. Przemysłowa 8, I piętro, pok. 213

 

Mirosława Dudek - tel. (094) 3418732

 

Każdy z uczestników kursu po zdaniu egzaminu otrzyma bezterminowe

zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

 

Z A P R A S Z A M Y

 

Czytaj także: