X
2019-01-24

OGŁOSZENIE wykaz kąpielisk 2019

Wójt Gminy Ustronie Morskie podaje do publicznej wiadomości projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Ustronie Morskie na rok 2019.

Na podstawie art. 37 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.) zawiadamia się, że:

1. Przygotowano projekt uchwały Rady Gminy Ustronie Morskie w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Ustronie Morskie na rok 2019.
2. Projekt uchwały przygotowano na wniosek organizatora kąpielisk: Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim.
3. Z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Ustronie Morskie ul. Rolna 2, 78 - 111 Ustronie Morskie, Referacie Promocji i Rozwoju pok. nr 23, w godzinach pracy urzędu.
4. Propozycje zmian oraz uwag do projektu uchwały można składać w formie pisemnej
od
01 lutego 2019 r. do 21 lutego 2019 r. na adres: Urząd Gminy Ustronie Morskie, ul. Rolna 2, 78 - 111 Ustronie Morskie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: turystyka@ustronie-morskie.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu.
5. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag oraz propozycji zmian jest Wójt Gminy Ustronie Morskie.
6. Zawiadomienie umieszcza się:
a) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ustronie Morskie ( II piętro) obok pokoju nr 21.
b) na stronie internetowej Urzędu Gminy Ustronie Morskie pod adresem:
www.ustronie-morskie.pl.

 

Projekt uchwały tutaj

Załącznik mapowy nr 1

Załącznik mapowy nr 2

Załącznik mapowy nr 3

Załącznik mapowy nr 4

Załącznik mapowy nr 5

Załącznik mapowy nr 6

Czytaj także: