X
2019-01-14

KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2019

Od 18 stycznia w województwie zachodniopomorskim rusza tegoroczna kwalifikacja wojskowa i potrwa do 26 kwietnia.
Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się:
1. mężczyzn urodzonych w 2000 r.;
2. mężczyzn  urodzonych w latach 1995 - 1999,  którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
3. osoby urodzone w latach 1998 – 1999, które:
a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
4. kobiety urodzone w latach 1995-2000, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2018/2019 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych
i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U. z 2017 r., poz. 944);
5. osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą
24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.


Kwalifikacja wojskowa dla mieszkańców Gminy Ustronie Morskie odbędzie się 14 marca (dla mężczyzn) 21 marca (dla kobiet) w budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu przy ul. Żurawiej 12b.

Osoby, które podlegają kwalifikacji wojskowej, a nie zgłoszą się na badanie, mogą zostać ukarani grzywną, a nawet karą ograniczenia wolności.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Więcej informacji udziela:
Bolesław Graczyk - Podinspektor ds. zarządzania krysysowego i obronności - pok. nr 14., tel. 94 35 14 186.

Czytaj także: