X
2019-01-04

Wyniki konsultacji społecznych

Wójt Gminy Ustronie Morskie podaje do publicznej wiadomości wyniki  konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Ustronie Morskie w sprawie projektu uchwały dotyczącej określenia zasad, trybu przyznawania, pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych oraz nagród dla trenerów za osiągnięte wyniki sportowe.

Wyniki konsultacji społecznych tutaj

Czytaj także: