X
2019-01-02

Pierwszy dzień pracy nowej zastępcy wójt

Od dziś, 02 stycznia 2019 r. pracę na stanowisku zastępcy wójt sprawuje Sylwia Halama. Decyzję o jej powołaniu podjęła wójt Bernadeta Borkowska Zarządzeniem nr 119/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r. Zastępcy wójta podlegać będzie referat inwestycji i gospodarki komunalnej w Urzędzie Gminy w Ustroniu Morskim. Pani Sylwia sprawować będzie nadzór m.in. nad pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych, inwestycjami, zamówieniami publicznymi, drogami, oraz gospodarką komunalną w gminie Ustronie Morskie. Pani Sylwia Halama ma wykształcenie wyższe. Ukończyła Politechnikę Koszalińską, uzyskując tytuł mgr inż. sieci i instalacji sanitarnych. W trakcie pracy zawodowej ukończyła także studia podyplomowe na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy w zakresie Administracji i Zarządzania. Posiada 14 letni staż pracy w samorządzie gminnym. Od 2004 roku zatrudniona była w Urzędzie Gminy Będzino. Najpierw jako inspektor ds. pozyskiwania funduszy europejskich, potem pełniła obowiązki sekretarza gminy. Od listopada  2011 do 31.12.2018 r. obejmowała stanowisko kierownika Referatu Organizacyjno – Administracyjnego oraz zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. Zna biegle język rosyjski oraz komunikatywnie posługuje się językiem angielskim. Jest członkiem Stowarzyszenia Lepsze Jutro, które wspiera osoby niepełnosprawne.

Zastępca wójt przyjmuje interesantów w pokoju nr 12 (pierwsze piętro Urzędu Gminy Ustroniu Morskim). Kontakt telefoniczny tel. 94 35 15 597, email: s.halama@ustronie-morskie.pl .

Czytaj także: