X
2018-12-28

Ostatnia w tym roku sesja Rady Gminy w Ustroniu Morskim

W piątek, 28 grudnia w sali konferencyjnej urzędu gminy odbyła się uroczysta, ostatnia w tym roku  sesja Rady Gminy Ustronie Morskie. W sesji oprócz radnych uczestniczyli: wójt Bernadeta Borkowska, kierownicy i dyrektorzy jednostek organizacyjnych, pracownicy urzędu, sołtysi, mieszkańcy gminy. W pierwszej części obrad radni przyjęli protokół z II sesji Rady Gminy Ustronie Morskie, wysłuchali sprawozdania wójt z wykonania uchwał i informację o przeprowadzonych przetargach. Następnie głos zabrali mieszkańcy gminy. Zgodnie z wieloletnią tradycją, podczas ostatniej sesji wręczono także nagrodę Rady Gminy za wybitne osiągniecia w dziedzinie twórczości artystycznej, działalności kulturalnej, społecznej oraz sportowej. Regulamin konkursu zawarty jest w uchwale nr XLVI/317/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku, a kapitułę nagrody stanowi komisja publiczna Rady Gminy w Ustroniu Morskim. W tym roku laureatką wyróżnienia została Natalia Jastrzębska, którą doceniono m.in. za organizację akcji społecznych i zbiórkę pieniędzy na leczenie Lenki Mazurek, mieszkanki gminy Ustronie Morskie. W dalszej części sesji radni podjęli wszystkie zaplanowane uchwały, w tym tę najważniejszą dotyczącą budżetu gminy na rok 2019. Plan finansowy gminy zakłada w 2019 roku dochody na poziomie 35.335.183,00 zł (z tego dochody bieżące – 29.466.360,00 zł i dochody majątkowe – 5.868.823,00), z kolei wydatki na łączną kwotę 33.745.183,00 zł ( z tego wydatki bieżące – 28.072.582,00 zł i wydatki majątkowe – 5.672.601,00 zł). Nadwyżka budżetowa w wysokości 1.590.000,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek i kredytów.
Ostatnia w tym roku sesja, była także ostatnią dla dotychczasowej skarbnik gminy Katarzyny Kruszyńskiej. Uchwałę o jej odwołaniu, na wniosek wójt Bernadety Borkowskiej, przedstawił przewodniczący rady Krzysztof Grzywnowicz.

 

Więcej w materiale video w linku poniżej.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=6365&v=uH0nD-7essA

Czytaj także: