X
2018-12-10

II sesja Rady Gminy w Ustroniu Morskim

O godz. 13.00, w dniu 10 grudnia w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Ustroniu Morskim rozpoczęła się II sesja Rady Gminy. W obradach uczestniczy 14 radnych. Dziś głosować będą nad 7 uchwałami, ponieważ uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej nie uzyskała pozytywnej opinii komisji publicznej. W związku z tym, radni mają do podjęcia uchwały dotyczące m.in. Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Ustronie Morskie na lata 2019 – 2021, programu osłonowego w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023, w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych programem „Posiłek w szkole i w domu”. W porządku obrad znalazły się także uchwały w sprawie rocznego programu współpracy gminy Ustronie Morskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019, w kwestii zawarcia porozumienia dotyczącego realizacji zadania z zakresu bieżącego utrzymania dróg powiatowych,  obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w 2019 r., oraz w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.

Przebieg sesji transmitowany jest on line na stronie urzędu gminy pod linkiem https://www.youtube.com/watch?v=rWvN-zXuEy4

 

Czytaj także: